Cenovnik

Lokalno vođenje u trajanju do 2h:

  • za osnovne škole 20e
  • za srednje škole 30e
  • za odrasle 40€

Lokalno vođenje u trajanju do 4h:

  • za osnovne škole 30e
  • za srednje škole 40e
  • za odrasle  60€

Lokalno vođenje u trajanju do 6h

  • za osnovne škole 40e
  • za srednje škole 50e
  • za odrasle 70€

- za angažovanje vodiča, klijenti su dužni da zahtev dostave elektronskim putem (vodicins@gmail.com)

- po zahtevu naručioca, udruženje ispostavlja prvo profakturu, a po obavljenoj usluzi konačan obračun - fakturu

- cene su izražene u evrima (dinarska protivvrednost se izračunava po srednjem kursu NBS na dan uplate)

- cene predstavljaju neto iznos za vodiča. Na ovu neto cenu naručiocu se fakturišu porezi i doprinosi, što iznosi 60% neto cene

- naručena usluga može biti otkazana bez nadoknade 12h pre ugovorenog programa. Ukoliko angažovanje vodiča bude otkazano posle tog vremena, naručilac je dužan da plati 50%  ugovorene cene. U slučaju da se gosti ne pojave, vodička usluga se naplaćuje naručiocu u punom iznosu