Galerija

Video

 Posle Drugog svetskog rata vodiči rade u tada osnovanim preduzećima iz oblasti turizma i njihovim filijalama. Veliki pomak u razvoju turizma i usluga, pre svega turističkih vođenja, dogodio se u drugoj polovini sedamdesetih godina dvadesetog veka, kada je Privredna komora Vojvodine preuzela brigu o obrazovanju školovanih turističkih vodiča. Iz ovog oblika redovnog školovanja izašlo je preko tri stotine obrazovnih i kvalifikovanih vodiča.

U skladu sa promovisanim principima Svetske organizacije turističkih vodiča WFTG (THE WORLD FEDERATION OF TOURIST GUIDE) u Novom Sadu je 1986. godine osnovano Udruženje turističkih vodiča Novog Sada (UTVNS). Udruženje okuplja profesionalne turističke vodiče kojih danas ima 48. Vode na više svetskih jezika i stoje na raspolaganju domaćim i stranim posetiocima spremni da im najbolje predstave svoj grad, regiju i zemlju.

Udruženje je kao neprofitna i nepolitička organizacija osnovano s ciljem da okupi stručno osposobljena lica, koja se stalno ili povremeno bave poslovima turističkog vodiča i da konstantno radi na podizanju nivoa usluga koje pružaju njegovi članovi.

Udruženje omogućava svojim članovima stručno usavršavanje, kao i zaštitu njihovih interesa i prava pred državnim organima, turističkim i društvenim organizacijama i pojedincima. UTVNS podstiče i podržava korišćenje lokalnih turističkih vodiča od kojih korisnici mogu dobiti najpotpuniju i najprofesionalniju uslugu.

Glavni cilj UTVNS je promocija turističkih vodiča kao najboljih ambasadora svog grada. Oni su prvi, a često i jedini promoteri svoje zemlje, naroda i kulture sa kojima se turisti susreću. Zbog toga je geslo našeg udruženja „ŠTA JE GRAD, DO LJUDI“

Pripremio: Ilija Komnenović, istoričar

O nama

Prvi počeci modernog organizovanog turističkog vođenja u Novom Sadu vezani su za planinarsko-turistički časopis „Putnik“ osnovan 1862. godine i on je bio prvi na slovenskom jugu. Ovo je bio početak organizovanog prihvata turista u naš grad.

Od druge polovine 19. veka uz već postojeće odlične kopnene veze grad dobija redovne parobrodske linije sa Budimpeštom, a preko nje sa Bečom i ostatkom Evrope. Komunikacione veze poboljšavaju se krajem 19. veka kada dobijamo i železničku vezu koja će nas povezati prvo sa Srednjom i Zapadnom Evropom i veoma brzo preko Beograda sa Balkanskim poluostrvom. 


Istovremeno sa razvojem saobraćajnih veza i prilivom putnika i gostiju, u gradu se pored već postojećih gostionica sa prenoćištem podižu i prvi moderni hoteli. Posetioci grada i gosti hotela, a i svi oni koji su boravili u gradu, želeći da se upoznaju sa kulturno-istorijskim spomenicima grada i njegovom okolinom, uglavnom angažuju za svoje vodiče ugledne građane istoričare, umetnike, lekare, advokate ...

Zbog izuzetnog interesovanja gostiju izdaje se 1903. godine kao pomoć turistima prvi ilustrovani vodič na našim prostorima „PUTOVOĐA KROZ NOVI SAD“ na tri jezika mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku, u izdanju Srpskog trgovačkog društva iz Novog Sada.

Sa stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.) u gradu se 1924. osniva poslovnica „Putnika“, Društva za saobraćaj putnika i turista iz Beograda. U svom poslovanju daju sve usluge uključujući i turistička vođenja. Najviše stranih turista su Nemci, Austrijanci, Česi, ... Zbog velikog priliva turista iz inostranstva i zemlje štampa se prvi savremeni džepni turistički vodič dimenzija 7,7 x 11,5 cm, pod nazivom „VOĐ PO NOVOM SADU I OKOLINI“.